Een vereenvoudigde regering

Een vereenvoudigde regering kan vele voordelen hebben zoals: Een snellere besluitvorming, efficienter werken en het bespaart geld. Er komt wel een hoop onwetendheid en onbenul bij kijken om zoiets te bedenken. Zo kan ik bijvoorbeeld niet bedenken wat voor ideetjes, wetjes en dingetjes ze allemaal doen in die kantoortorens in Den Haag. Soms hoop dat iemand ooit nog eens een documentaire maakt over de werkdag van een willekeurige minister en het ministerie er omheen. Ik doel hierbij natuurlijk wel op de huidige situatie.

Vereenvoudigen

Je hebt een ministerie van financien, economische zaken en een Nederlandse bank, daar maar ik dan een instantie van. Een groot ministerie van economische zaken. Er moet natuurlijk ook een vertegenwoordiger voor dit land in het buitenland zijn 'een secretary of state'. Ik schuif hier zomaar de ministeries van binnenlandse, buitenlandse en algemene zaken bij in. Hier wil ik ook een ministerie van informatie eraan toe voegen.

'The entire lot of the sociaal services would be transferred to the health insurance companies'.

Het meeste van wat ik over hou stop ik in een 'ministry of public affairs'. Dit zouden met name VROM en onderwijs zijn. Of ik alles wat ik over hou zomaar bij elkaar kan vegen weet ik niet.

Landbouw is al bij economische zaken onder gebracht. Mijn defensie beleid licht ik toe bij de 'Dick Berlijn'.

Verkiezingen waarbij ik geen enkele naam op de lijst ken hoeven van mij niet, die mogen dan ook afgeschaft worden. Het gaat hier vooral om verkiezingen voor de provinciale staten en het europees parlement. Een 'piraten partij' kan mij niet naar het stemlokaal lokken, want dan denk ik 'stomme studenten in een bootje'. Eigenlijk wil ik helemaal geen provincies nodig hebben.  Voor de europese unie heb ik leuker ideeen. Het idee van een 'United States of Europe' fascineert me. Hiervan zouden alle landen die mee doen aan het europees songfestival lid kunnen worden. Alle landen die ooit deel hebben uitgemaakt van het oude Romeinse rijk zouden ook lid mogen worden. Probleem is wel dat het in veel van die landen een puinhoop is. Het gaat om landen als Syrie, Libie en Egypte. Rusland is denk een geval apart want het europese deel van dat land is qua oppervlakte even groot als alle huidige lidstaten samen, en dat is dan nog maar een derde van de totale oppervlakte van dat land. De EU mag van mij ook wat eenvoudiger: Het europees parlement mag naar huis en de europese commissie wordt verkiesbaar, als er dan tenminste allemaal bekende koppen in zitten en geen onbekende namen. Misschien zou ik zelfs de tweede en de eerste kamer naar huis sturen. De leiders van de vier ministeries zouden misschien direct verkiesbaar zijn. Ik hou de volgende ministeries over:

  • economical affairs
  • secretary of state
  • public affairs, met staatssecretarissen van VROM en onderwijs
  • ministry of safety
  • De zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol hierin. Er zou een 'all-in life insurance' komen. Misschien moet de politie ook een contract met de zorgverzekeraar afsluiten, anders kan ik ze niet betalen.

De zorgverzekering zal op deze manier relatief duur zijn. Ik hoop dat te compenseren met lagere belastingen. De belastingen hoop ik zodanig omlaag te doen dat er meer koopkracht ontstaat en de economie groeit.

Wat betreft mijn beleid op economical affairs droom er vaak van het tegenover gestelde te doen als destjds tijdens de economische crisis in de jaren dertig gebeurd is. Er zijn toen bankbiljetten van een 'billion reichsmark' gedrukt. Voor het tegenover gestelde zat ik meer te denken aan bankbiljetten van een milli, micro of nano gulden. Echt heel erg vind ik het niet dat dit geld heel eenvoudig is qua ontwerp heel eenvoudig is en daardoor te gemakkelijk te vervalsen. Een groter probleem is dat als een winkel zijn spullen in milli guldens gaat verkopen deze niet echt rijk word. Daardoor neemt de koopkracht dus niet toe. Ik vind het wel een beetje jammer dat zoiets misschien dus niet werkt.  

Het OM en het ministerie van justitie schuif ik ook bij elkaar. Samen met defensie ontstaat er een ministry of safety. De kans bestaat dat politie en het leger in de toekomst zo veel mogelijk samen moeten gaan werken. Ik vind dit soort verdedigings zaken allemaal wel erg duur. Stiekem hoop ik dat als de Dick Berlijn een keer rond de wereld gevaren is alles al een stuk rustiger is.

De taken van volksgezondheid, welzijn en sport kunnen denk ik wel overgenomen worden door de gemeenten en de zorgverzekeraars. Aan de gemeenten verander ik niet veel behalve dan dat ik alle uitkeringen dacht over te kunnen hevelen naar de zorgverzekeraars en de gemeenten waarmee het ministerie van sociale zaken ineens verdwenen zou zijn.

Wat betreft verkiezingen. Ik vind die rode potloden irritant, met een HB-potlood of een stift zal het beter gaan. Ik vind dat stemmen via het internet ook moet kunnen, als dat nu al niet mogelijk is. Overigens snap ik helemaal niets van stemmen. Je krijgt dan een hele lange lijst met namen, waarvan ik de meeste niet ken, en je mag er maar eentje aan kruisen. Een puntenslijper zou ook best wel handig kunnen zijn.

De verkiezingen in dit nieuwe systeem zullen wel wat  anders zijn wat. Voor ieder ministerie zouden de leiders direct verkiesbaar zijn. Er moeten dat natuurlijk wel meerdere kandidaten zijn voor elk ministeire moeten zijn. Er is in dit systeem geen sprake meer van een parlement of politieke partijen. Waar ik dan leiders moet werven weet ik niet zo goed.

Waarschijnlijk ben ik nog wel wat vergeten, maar ik rotzooi nog wel wat verder op deze weg. de kans bestaat dat men die grote ministeries te log vind, en daardoor onbestuurbaar.

 

 rolls1.jpg - 1.81 MB

 Zou de president of the United States of Europe belangrijk genoeg zijn voor een 'Articulated stretched limo Rolls-Royce Phantom'? Nadeel van allemaal bekende mensen in de EU is dat ze relatief kwetsbaar zijn, dat is ook het enige voordeel van allemaal vaagheid. nadeel van dat voordeel is dat er dan mensen zijn die uit de EU willen. Mogelijk zal de ASLRR gepantserd moeten worden om die reden. De ASLRR zal waarschijnlijk elektrisch aangedreven worden, waarbij de accu' s in de bodem worden weggewerkt een aantal extra nog onder de ' motorkap'. Als het aan mij ligt gaan straks veel meer landen met de euro betalen, misschien zijn er ooit zelfs Israelische en Engelse euro' s. Als het aan mij ligt gaan ze in Groot-Brittanie ook rechts rijden net als in rest van Europa. Ook vind ik dat men de financiele situatie van alle lidstaten naast elkaar moet leggen en deze voor zover mogelijk gelijk moet trekken, er zijn nu te grote verschillen denk ik. Met name ook de sociale stelsels in elk van de lidstaten.

 1dber.jpg - 1.43 MB

 

Boven: Dit is de Dick Berlijn. Dit schip is bedoeld als varend hoofdkwartier van de Verenigde naties, en is eigenlijk een grotere en bredere variant van een Nederlands fregat. Het schip is zwaar bewapend met een ongekend aantal kruisraketten. Er zijn ook een aantal Joint-Strike-Fighters op gestationeerd. Daarnaast ook een aantal NH-90 helikopters en vier LCAC hoovercrafts zoals de Amerikaanse marine die ook heeft. Voor het beulswerk op korte afstand zijn de Guns of Navarone. Er moet ook gepraat en vergaderd moeten kunnen worden dus is er een vergaderzaal voorzien. Misschien zou iemand als Kofi Annan vaak mee varen op dit schip, misschien wil Bill Clinton 'm wel helpen. Voor regeringsleiders en belangrijker mensen zijn luxere hutten aanwezig. Het probleem hierbij is dat met sommige 'dictators' eigenlijk niet te praten valt. Vooral als je met een zekere mr Kim uit Noord-Korea van doen hebt en je eigenlijk maar een ding van 'm wil en dat is dat ie vertrekt, waarna de beide Korea' s weer samen gevoegd kunnen worden. Op dit schip zijn ook een groot aantal slaapkamers  of kajuitjes aanwezig met name bedoeld voor soldaten en als dat zo uit komt ook voor vluchtelingen. Er gaan waarschijnlijk ook een aantal voertuigen voor vervoer over land mee welke 'Jeeps' dat moeten gaan worden weet ik eigenlijk niet, kan vanalles zijn, misschien een paar hummers. In hoeverre een dergelijk schip echt handig is weet ik niet. Het zou betaald moeten worden met bijdragen uit vele landen, en varen onder de vlag van de VN. Het schip zou wit geschilderd worden en achterop hangt een grote blauwe VN-vlag met logo. Ik weet overigens niet zo goed waar de blauwhelm soldaat gebleven is, en wat de rol van de VN is of was bij de oorlogen in Afghanisten, Irak en Syrie.

 

Onderwijsbeleid: HABO, hoger algemeen voorbereidend beroepsonderwijs

Dit idee is ontstaan toen ik de indruk kreeg dat veel architecten en werktuigbouwkundigen maar bar weinig van wiskunde afweten. Het vak mechanica en constructieleer is bij de studies bouwkunde en werktuigbouwkunde des te belangrijker. Ik probeer beide studies in elkaar te schuiven en een nieuw vakkenpakket voor op middelbare scholen te verzinnen waarbij geen wiskunde wordt gegeven, wel met mechanica. De tijd die ik bespaar op die manier kan ik beter gebruiken, bijvoorbeeld met meer mechanica. Toegevoegd wordt een groot project of tekenopdracht bij wijze van profielwerkstuk en misschien lassen of leren metselen bij handvaardigheid? Engels en Nederlands moet ook. Daarnaast moet ik nog extra theoretische vakken toevoegen. Er zou ook een lange stage moeten zijn. Op je achttiende kun dan instromen op de arbeidsmarkt. Mocht dit een goed idee zijn dan probeer ik de 'HABO' nog uit te breiden met gezondheids zorg tak (een HBO-V SPH combo?) , ICT vakkenpakketten en wat er verder nog bij te verzinnen valt. Als bij een eventuele 'pilot' blijkt dat ik te veel leerstof bij elkaar heb zitten proppen, iedereen zit te zweten en de cijfers zijn erg laag dan beschouw ik een en ander als mislukt, en wil er niets meer van weten. Het totale aantal lesuren moet niet hoger zijn als nu het geval is op een middelbare school.