Zoals ook bij 'RTM-trams en de deltawerken' gezegd zou de dit project moeten bestaan uit een stormvloedkering naar voorbeeld van de Maeslandkering in de monding van de Wester-Schelde en verder uit het opspuiten van de Belgische kust zodat deze voldoet aan de Nederlandse deltanormen.

depanne.jpg - 287.04 kb

Hier is te zien dat er van een hoogteverschil nauwelijks sprake is. De Belgen zouden best wel iets doen aan suppletie of het opspuiten van de kust. Voor de kust en op het strand. Toch had ik wel graag duinen of een dijk gezien.

 maeslandkering1.jpg - 7.73 kb

 De Maeslandkering in de monding van de Nieuwe-Waterweg

sleepzand.jpg - 3.9 MB

Boven: Er zullen dit soort schepen nodig zijn die zand opspuiten. Dit zijn sleephopperzuigers. Als ik de Belgen was zou niet te lang wachten met de versterking van de kust. Het ontwerp van een sleephopper-hoovercraft met straalmotoren wil niet echt vlotten.

 honsbossche-duinen.jpg - 178.29 kB

Boven: Honsbossche duinen. Dit zijn nieuw opgespoten duinen op de plaats waar de Honsbosse zeewering gelegen heeft.

Onder: De Oosterschelde stormvloedkering, Ik dacht hier een mogelijkheid te zien om een nieuw viaduct voor een tram op bestaande fundering te bouwen.

 os2.jpg - 7.36 kb